مدیریت حمل و نقل، ترافیک
مهندس مهدی حسینی

   

شاخص

واحد

84

85

86

87

88

89

90

91

فروردین 92

جابجایی کالا(حمل و نقل عمومی)

هزارتن

14221

15652

17036

17735

19571

22496

24818

26870

1547

تعداد سفر باری

هزار دستگاه

1259

1357

1450

1463

1627

1832

1935

2003

113

جابجایی مسافر(حمل و نقل عمومی)

هزارنفر

18270

18788

21345

23391

21645

23085

24435

26555

2080

تعداد سفر مسافری

هزار دستگاه

1038

1143

1200

1322

1329

1272

1263

1289

97

حمل ونقل بین المللی

ترانزیت ورودی

تن

409202

531093

528227

412519

517706

699872

506013

872005

98669

ترانزیت خروجی

تن

1296437

1314221

1435021

1551752

1829715

2284735

2655041

2469311

194502

واردات

تن

58737

78440

90737

97983

74508

66297

61620

64688

2311

صادرات

تن

614231

394910

427223

609124

913461

1414411

2199930

2567381

170427

تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی

باب

5

8

7

8

9

10

17

21

21

تعداد پایانه های باری (دولتی)

عدد

1

1

1

1

1

1

1

1

1

تعدادمراکز معاینه فنی

باب

-

1

1

1

4

6

9

10

10

تعدادرانندگان باری

نفر

21721

24970

28451

33263

37868

43448

51775

51502

51758

تعدادرانندگان مسافری

نفر

6256

7296

9543

11603

13467

14798

16071

15511

15480

تعدادناوگان باری

دستگاه

12799

13903

15432

17242

17585

19643

18368

17565

17481

تعدادناوگان مسافری

دستگاه

1942

2089

2800

3806

2939

5016

4865

4513

4498

تعداد پایانه های مسافری

عدد

45

47

42

43

38

38

39

39

39

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان