مدیریت حمل و نقل، ترافیک
مهندس مهدی حسینی

   
همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می­گردد با وجود اینکه شهرستانهای فردوس و بشرویه از حوزه  استان خراسان رضوی حذف شده­اند نسبت افزایش طول بزرگراههای استان از سال 84 تا کنون حدود 5/2 برابر شده است که نشان دهنده تلاش بخش راه و ترابری در جهت کاهش تصادفات (مخصوصاً تصادفات رخ به رخ )، افزایش سطح سرویس و روانی ترافیک ، بهبود ترانزیت و ... می باشد.
ضمناً در حال حاضر 353 کیلومتر بزرگراه در استان توسط اداره کل راه و شهرسازی  در دست اجرا است که در صورت بهره برداری از طول مذکور جمع کل طول بزرگراه استان به  1301 کیلومتر خواهد رسید که در صورت بهره برداری از آنها حدود 35 درصد به طول بزرگراههای موجود استان اضافه خواهد شد.

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان