مدیریت حمل و نقل، ترافیک
مهندس مهدی حسینی

   
سایر راههای روستایی راه روستایی آسفالته فرعی اصلی بزرگراه آزاد راه نوع راه
7701 6537/6 4145 1234 949 111 طول (کیلومتر)

در حال حاضر شاخص تراکم بزرگراه­ها ، راههای فرعی ، کل راههای بین شهری و راههای روستایی استان بیش از حد متوسط کشوری می­باشد که این موضوع در جدول و نمودارهای مقایسه­ای ذیل نشان داده شده است.
کشور90 استان کشور90 استان شرح ردیف
%0.13 %0.10 2053 111 آزاد راه 1
%0.7 %0.81 11606 949 بزرگراه 2
%1.35 %1.06 22284 1235 راههای اصلی 3
%2.66 %3.97 43844 4627 راههای فرعی ( با احتساب راههای مرزی ) 4
%4.89 %5.94 80592 6922 طول کل راههای بین شهری 5
%1.89 %0.87 31099 1019 راههای روستائی شوسه 6
%5.77 %5.61 95164 6538 راههای روستائی آسفالته 7
 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان