مدیریت حمل و نقل، ترافیک
مهندس مهدی حسینی

   
 
مقدار شرح ردیف
116,493 مساحت (کیلومترمربع) 1
6,847 طول راههای شهری (آزادراه،بزرگراه،اصلی،فرعی،مرزی) (کیلومتر) 2
111 طول آزادراهها (کیلومتر) 3
949 طول بزرگراهها (کیلومتر) 4
1,175 طول راههای اصلی (کیلومتر) 5
3,642 طول راههای فرعی (کیلومتر) 6
1,060 طول راههای مرزی (کیلومتر) 7
14,152 طول راههای روستائی (کیلومتر) 8
20,999 طول کل راههای حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی (کیلومتر) 9
32,031 طول کل راههای همسنگ حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی (کیلومتر) 10
2,830 طول راههای شریانی (کیلومتر) 11
7,005 طول همسنگ راههای شریانی (کیلومتر) 12

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان