مدیریت حمل و نقل، ترافیک
مهندس مهدی حسینی

   
به استناد قانون تاسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 و به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگی ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امور عبور و مرور همانند طراحی , برنامه ریزی , سازماندهی , هماهنگی , هدایت , نظارت و انتظامات فیزیکی شهرها , شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تشکیل می شود .
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان